>

voor Kinderen

Soms droom je hele mooie dingen en is iedereen gelukkig en blij. Soms droom je van enge dingen, van Monsters op een rij. Maar ga je goed met je dromen om, dan maken ze je vrij!

Met kinderen wordt op een speelse manier met hun fantasie en droombeelden omgegaan. De verbeeldingskracht en de droombeleving van kinderen is groot en creatief.

Door contact met de beelden te maken door te tekenen of via handpop, krijgen kinderen de kans om ruimte te geven het verwerken van emoties in het dagelijks leven.

Centraal staat dat het kind in een veilige sfeer omgaat met gevoelens en emoties uit de droom en gestimuleerd wordt om zichzelf te zijn. Dat draagt bij tot meer zelfvertrouwen. Ondersteuning van ouders is hierbij belangrijk, door de taal van de verbeelding en belevingswereld van kinderen te begrijpen krijgen volwassenen méér contact met kinderen.

'Het kind word moe van het proberen te zijn wat het niet is'
M. Delfos: 'Het maakbare kind'

Deze tekening is gemaakt door een meisje van tien jaar. Zij heeft een lang ziekteproces met diverse ziekenhuisopnames achter de rug. De operaties en opnames gingen gepaard met veel spanningen. Na een jaar kreeg ze problemen met slapen en had ze last van nachtmerries. Tijdens de coaching kwamen de opgedane emoties van het ziek-zijn eruit. Door over de gevoelens te tekenen en praten kon ze het verwerken. Ze voelde zich gesteund, opgelucht en blij door overwinnen van opgedane angsten!

Ouderavonden voor kinderopvang en basisonderwijs

Meer info

Bel nu!

T 0341 - 42 72 31

E-mail: info@xalia.nl