>

Workshop 'Omgaan met Kinderdromen'

Wat zeggen de dromen van je kind? Hoe kunnen we kinderen ondersteunen bij slaap en droomgedrag?

Een leuke en leerzame workshop voor ouder en kind ook voor professionals.

Meer info: Kijk op https://www.xalia.nl/workshop/slaap-snel-droom-wel/

Aanmelden